הגשת תצהיר שנתי של יבואנים על ספקים

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

רשות המסים בישראל

מרכז תמיכה למערכת שער עולמי

דואר אלקטרוני: [email protected]