רישיון לנהיגה ספורטיבית

שירות מקוון

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משרד התרבות והספורט

הרשות לנהיגה ספורטיבית

טלפון נוסף: 03-7239001

שעות מענה טלפוני