אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

רישום עבור מבחן עיוני להסמכת משיט

שירות זה מאפשר להירשם ולשלם למבחן עיוני (תיאוריה), לקבלת תעודת משיט לכלי שיט קטנים (עד 24 מטר).

Top