קבלת מידע על מדיניות בתחום הסחר בשירותים, הסכמי סחר בשירותים וסחר דיגיטלי

שירות מקוון

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין