אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

איתור דרישות כבאות להיתרי בניה

שירות זה מאפשר לאתר דרישות בטיחות אש של הרשות הארצית לכבאות והצלה לצורך קבלת היתר בניה. 

Top