הסבר לניצולי שואה על קבלת סיוע משפטי חינם והגבלות על שכר טרחת עורכי דין לשם בקשת תגמול חודשי

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין