בקשה להחזר מסי יבוא אישי/בקשה לערעור על גובה המיסים

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

רשות המסים בישראל

בקשה להחזר מיסי יבוא אישי

דואר אלקטרוני:

יבוא באמצעות חברת בלדרות - [email protected]
יבוא באמצעות הדואר - [email protected]