אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

בקשת אשרת תושבים ארעיים עבור זכאי חוק השבות

שירות זה מאפשר לזכאי חוק השבות לבקש אשרת תושבים ארעיים לצורך בחינת השתקעות בישראל.

Top