אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

בקשת אשרת תושב ארעי עבור זכאי חוק השבות

שירות זה מאפשר לזכאי חוק השבות לבקש אשרת תושב ארעי לצורך בחינת השתקעות בישראל.

Top