אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

שינוי או החלפת או הוספת בעל מניות או מנכ"ל בקבלן כוח אדם המורשה להעסיק עובדים זרים בענף הבניין

בקשה לשינוי או החלפת או הוספת בעל מניות או מנכ"ל בקבלן כוח אדם  המורשה להעסיק עובדים זרים בענף הבניין. 

Top