אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

שינוי או החלפת או הוספת בעלי מניות או מנכ"לים בקבלני כוח אדם המורשים להעסיק עובדים זרים בענף הבניין

בקשה לשינוי או החלפת או הוספת בעלי מניות או מנכ"לים בקבלני כוח אדם המורשים להעסיק עובדים זרים בענף הבניין. 

Top