אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מבחן נהיגה עיוני ממוחשב באמצעות שמע

שירות זה מאפשר לתלמידי נהיגה שאינם מסוגלים לעמוד במבחן הרגיל הממוחשב, לגשת למבחן נהיגה עיוני באמצעות שמע (שאינו מצריך קריאה או כתיבה).

Top