אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מבחן נהיגה עיוני ממוחשב באמצעות שמע

שירות זה מאפשר לתלמידי נהיגה שאינם מסוגלים לעמוד במבחן הרגיל הממוחשב, לגשת למבחן נהגיה עיוני באמצעות שמע.

Top