בקשה להוצאת תעודת משיט

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

רשות הספנות והנמלים

רספ"ן - אגף כלי שיט קטנים ומשיטים