דיווח על מפגע רעש

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

המשרד להגנת הסביבה

אגף מניעת קרינה ורעש

פקס: 074-7675814
דואר אלקטרוני: [email protected]

כתובת למשלוח דואר