דיווח - שידור דוחות 126 ו-856

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

רשות המסים בישראל

מרכז מידע ושירותים מקוונים

טלפון נוסף 02-5656400

שעות מענה טלפוני