דיווח על אירוע אלימות במחלקה לשירותים חברתיים

שירות מקוון

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משרד הרווחה והביטחון החברתי

יצירת קשר: