דיווח על תאונת עבודה

שירות מקוון

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משרד העבודה

דואר אלקטרוני: [email protected]

תמיכה טכנית