אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חידוש רישיון לכלי רכב תחרותי

שירות זה מאפשר לחדש רשיון קבוע לכל סוגי הרכב התחרותי.

הרשות לנהיגה ספורטיבית

ירושלים: 02-5955157
פקס: 03-7239024

יצירת קשר וקבלת קהל

Top