רישום לבחינה בדיני מתווכים במקרקעין

בין התאריכים 22.4.24-29.4.24 (כולל), חג פסח, המוקד הטלפוני יהיה סגור

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין