אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

רישום וביטול שיעבוד על ציוד מכני הנדסי (צמ"ה)

שירות זה מאפשר רישום וביטול שיעבוד על ציוד מכני הנדסי (צמ"ה).

Top