סימולטור - מחשבון לחישוב מס רכישה החל עפ"י חוק על רוכש זכות במקרקעין

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

רשות המסים בישראל

מרכז המידע והשירותים המקוונים