אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

קבלת אישור ניהול תקין – אגודה שיתופית

שירות זה מאפשר לאגודות שיתופיות, הפונות בבקשה לתמיכה מתקציב המדינה או מקרן עיזבונות לטובת המדינה, להגיש לרשם האגודות השיתופיות בקשה לאישור ניהול תקין. 

Top