אזור אישי לעולים ולתושבים חוזרים

שירות מקוון

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משרד העלייה והקליטה

מוקד מידע וסיוע טלפוני

טלפון נוסף: 03-9733333

פקס: 073-3229697

שעות פעילות המוקד: