דיווח למשטרה על אבדה

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משטרת ישראל

מוקד מידע משטרתי

שעות מענה טלפוני