אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

ייפוי כוח לבדיקת תקינות קו טלפון

שירות זה מאפשר חתימה על טופס ייפוי כוח לנציג שירות בתי הסוהר לבדיקת תקינותו של קו טלפון, במסגרת תנאי פיקוח אלקטרוני. 

Top