אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

ייפוי כוח לבדיקת תקינות קו טלפון

שירות זה מאפשר חתימה על טופס ייפוי כוח לנציג שירות בתי הסוהר לבדיקת תקינותו של קו טלפון, במסגרת תנאי פיקוח אלקטרוני. 

Top