אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

ייפוי כוח לבדיקת תקינות קו טלפון כחלק מתנאי פיקוח אלקטרוני

שירות זה מאפשר חתימה על טופס ייפוי כוח לנציג שירות בתי הסוהר לבדיקת תקינותו של קו טלפון, במסגרת תנאי פיקוח אלקטרוני. 

למילוי והדפסה
למילוי והדפסה
Top