אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

תשלום בגין טובין ושירותים למערך התעסוקה והתעשיות של שירות בתי הסוהר

שירות זה מאפשר לשלם למערך התעסוקה ולמערך התעשיות של שירות בתי הסוהר בגין קבלת טובין או שירות.

מערך התעסוקה - כספים

טלפון נוסף 08-9148920
טלפון נוסף 08-9148929

שעות מענה טלפוני

Top