אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

הצטרפות למאגר מחזיקי כרטיס אדי לתרומת איברים

שירות זה מאפשר להצטרף אל מאגר המחזיקים בכרטיס המרכז הלאומי להשתלות ("אדי") המעיד על נכונותם לתרום איברים לאחר מותם.

המרכז הלאומי להשתלות - אדי

לחיוג מטלפון קווי: 1-222-6262
פקס: 03-6061845
דואר אלקטרוני: adi@moh.health.gov.il
Top