אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

הצטרפות למאגר מחזיקי כרטיס אדי לתרומת איברים

שירות זה מאפשר להצטרף אל מאגר המחזיקים בכרטיס המרכז הלאומי להשתלות ("אדי") המעיד על נכונותם לתרום איברים לאחר מותם.

Top