אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

הזמנת דו"ח שעבודים של אגודה שיתופית

שירות זה מאפשר לכל אדם להזמין, באמצעות תשלום מקוון, דו"ח שעבודים, המפרט את כלל השעבודים הרשומים תחת אגודה שיתופית.

רשם האגודות השיתופיות - מרשם השיעבודים

פקס: 02-6793432
דואר אלקטרוני: IgudShitufi@Economy.gov.il

שעות מענה טלפוני

Top