אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

אגרות שירות אגודות שיתופיות

שירות זה מאפשר לכל אדם להזמין דו"ח שעבודים, המפרט את כלל השעבודים הרשומים תחת אגודה שיתופית.

לביצוע תשלום
לביצוע תשלום

רשם האגודות השיתופיות - מרשם השיעבודים

פקס: 02-6793432
דואר אלקטרוני: IgudShitufi@Economy.gov.il

שעות מענה טלפוני

Top