בדיקות כשירות רפואית לנהיגה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד)

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משרד הבריאות

קול הבריאות- מוקד שירות טלפוני

טלפון נוסף: 08-6241010

פקס: 02-5655969
דואר אלקטרוני: [email protected]

שעות מענה טלפוני