בדיקות כשירות רפואית לנהיגה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד)

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים בתל אביב יהיה סגור בתאריך 16.6.2024

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד שירות ומידע טלפוני

טלפון נוסף 08-6241010

פקס 02-5655969

שעות מענה טלפוני