אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

שינוי רישום ובעלות של ציוד מכני הנדסי באמצעות מיופה כוח

שירות זה מאפשר לבצע שינוי במרשם ציוד מכני הנדסי (צ.מ.ה.) גם באמצעות מיופה כוח וללא נוכחות אישית של בעל הציוד.

רישוי קול - מרכז מידע ארצי

חיוג מטלפון קווי: 1-222-56-78

שעות מענה טלפוני

Top