ייפוי כוח לסוכני מכס (יבוא אישי)

שירות מקוון

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

רשות המסים בישראל

מרכז התמיכה של מערכת שער עולמי

דואר אלקטרוני: [email protected]

שעות מענה טלפוני