אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

בקשה לסיוע משפטי

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לקבלת סיוע משפטי לייצוג בפני ערכאות משפטיות שונות לרבות בתי המשפט השונים (בית משפט שלום, בית משפט מחוזי), בתי הדין לעבודה, בתי דין דתיים (רבניים, שרעיים, דרוזים ונוצריים) וועדות מסוימות.

הסיוע המשפטי

דואר אלקטרוני: moked-siyua@justice.gov.il

שעות מענה טלפוני

Top