דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה (טופס 5329)

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

רשות המסים בישראל

מרכז המידע והשירותים המקוונים

או 02-5656400

שעות פעילות: