בקשה להחזר מס - דו"ח מקוצר למס הכנסה עבור יחידים המבקשים החזר מס (טופס 135)

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין