אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

קבלת מידע אודות נהגים עבור קציני בטיחות

שירות זה מאפשר לגורמים זכאים לקבל מידע תעבורתי אודות נהגים בהתאם למוגדר בתקנות. המידע ניתן לבעלי כרטיס חכם בלבד.

Top