אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

הגשת תלונה על יבוא בהיצף

שירות זה מאפשר ליצרנים מקומיים המייצגים ענף יצרני בארץ, להגיש תלונה לממונה על היטלי סחר, נגד יבואנים ונגד יצרנים זרים, בשל יבוא מוצר או מוצרים במחירי היצף או במחיר נתמך, הגורמים נזק לתעשייה המקומית.

Top