אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

בקשה להשתתפות במימון מלגות למדענים תלמידי מחקר עולים ותושבים חוזרים

שירות זה מאפשר לגורם האוניברסיטאי המטפל במלגות למדענים תלמידי מחקר להגיש בקשה להשתתפות משרד העלייה והקליטה במימון מלגות למדענים תלמידי מחקר עולים ותושבים חוזרים.

Top