אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

בדיקת כדאיות כלכלית של בתי מלון

שירות זה ניתן ליזם לאחר שהגיש בקשה, עמד בכל תנאי הסף ונדרש לבצע בדיקת כדאיות כלכלית של פרויקט.

Top