בקשת השתתפות במימון עזרי ומכשירי שמיעה לילדים עד גיל 18

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משרד הבריאות

קול הבריאות-מוקד שירות טלפוני

טלפון נוסף: 08-6241010

פקס: 02-5655969

שעות מענה טלפוני