אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מתן תמיכה לשנת תשע"ח לסטודנטים המשתתפים בתכנית "הטובים לתעשייה"

שירות זה מאפשר לסטודנטים ובוגרי אוניברסיטאות ומוסדות אקדמאים במקצועות ההנדסה והטכנולוגיה, לקבל מלגה ולהשתלב במפעלים תעשייתיים הממוקמים באזורי עדיפות לאומית או בירושלים.

ניתן לשלוח בקשות להשתתפות בתוכנית זו עד תאריך 30/11/2017 בלבד
Top