אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

בירור תוצאות מבחן נהיגה מעשי

שירות זה מאפשר לנבחנים במבחן הנהיגה המעשי לבדוק את תוצאות המבחן.

Top