בקשת חקלאים להעסקת עובדים ישראלים בשכר

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מוקד שירות משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מוקד שירות 03-9485555

שעות מענה טלפוני