אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

הסכמה למעצר בתנאי פיקוח אלקטרוני

שירות זה מאפשר לעצורים או לאסירים חתימה על טופס הסכמה לתנאי פיקוח אלקטרוני.

Top