אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

הסכמה למעצר בתנאי פיקוח אלקטרוני

שירות זה מאפשר לעצורים או לאסירים חתימה על טופס הסכמה לתנאי פיקוח אלקטרוני.

Top