באים לטוב – המערך הלאומי להתנדבות ותיקים

שירות מקוון

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

המשרד לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה

אגף בכיר אזרחים ותיקים

המוקד לאזרחים ותיקים

שעות מענה טלפוני