אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

רישיון הדרכת צלילה

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לקבלת רישיון למדריך צלילה ולמדריך עוזר. 

Top