אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

הצהרה על עובד שהפסיק לעבוד בתאגיד

שירות זה מאפשר לתאגיד בניין להודיע על עובד שהפסיק את עבודתו.

Top