אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

הודעה בדבר החלטה על פיקוח אלקטרוני

שירות זה מאפשר לעורכי דינם של אסירים או עצורים שהתקבלה בעניינם החלטה על הטלת פיקוח אלקטרוני, למלא טופס כדי להעביר את המידע הרלוונטי ממזכירויות בתי המשפט ליחידה לפיקוח אלקטרוני בשירות בתי הסוהר.

Top