אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

הודעה בדבר החלטה על פיקוח אלקטרוני

שירות זה מאפשר לעורכי דינם של אסירים או עצורים שהתקבלה בעניינם החלטה על הטלת פיקוח אלקטרוני, למלא טופס כדי להעביר את המידע הרלוונטי ממזכירויות בתי המשפט ליחידה לפיקוח אלקטרוני בשירות בתי הסוהר.

Top