אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

יתרות חוב של מעסיקי פלשתינאים

שירות זה מאפשר לשלם יתרות חוב של מעסיקי פלשתינאים.

מרכז שירות ומידע ארצי

לחיוג מטלפון קווי: 1-222-3450
חיוג מחוץ לארץ: +972-2-6294666

שעות מענה טלפוני

Top