אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

יתרות חוב מעסיקי פלשתינאים

שירות זה מאפשר לשלם יתרות חוב מעסיקי פלשתינאים. 

מרכז שירות ומידע ארצי

לחיוג מטלפון קווי: 1-222-3450
חיוג מחוץ לארץ: +972-2-6294666

שעות מענה טלפוני

Top