אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

רישום פטירה למי שנפטר בארץ

השירות מאפשר לעדכן במרשם האוכלוסין רישום פטירה של מי שנפטר בארץ ואת ספח תעודת הזהות של בן/בת הזוג.

Top