אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

רישום פטירה למי שנפטר בחוץ לארץ

השירות מאפשר לעדכן במרשם האוכלוסין רישום פטירה של מי שנפטר בחוץ לארץ ולעדכן מצב אישי בספח תעודת הזהות של בן או בת הזוג.

Top