הגשת בקשה לקבלת דרגה והשתתפות בשכר לימוד, במעונות יום ומשפחתונים (תשפ"ד)

שירות מקוון

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משרד העבודה

ליצירת קשר: