בקשה לתעודת מידע פלילי או תעבורתי


{{sqCtrl.config.results.Title}}

{{sqCtrl.config.results.Description}}
{{ sqCtrl.config.results.startBtnProperties.Title }} {{sqCtrl.config.results.startBtnProperties.Description}}

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משטרת ישראל

מדור מידע פלילי

טלפון נוסף 02-5429799

שעות מענה טלפוני